Registrera nu

16 October 17:30Ekskäret Klustret

 World Food Day

Välkommen till ett seminarium med temat matsvinn anordnat av Global Shapers Stockholm.

Med den tillgänglighet vi i Sverige har till mat är det lätt att få uppfattningen att jordens livsmedelsproduktion fungerar felfritt, men sanningen är att vi redan idag har svårt att tillgodose den globalt ökade efterfrågan av mat. Dessutom uppskattas vi att år 2050 - till följd av växande befolkning och ökad levnadsstandard - behöva producera 50 % mer livsmedel än vad vi gör idag. Då är det inte hållbart att mer än 30 % av den mat som produceras slängs. FN:s Hållbarhetsmål 12.3 är att halvera matsvinnet före 2030 och för att lyckas med det behövs stora insatser. Sverige och Stockholm arbetar hårt för att uppnå målet och det finns redan många inspirerande lokala initiativ.  Vi i Global Shapers tror att Stockholm kan bli internationellt ledande när det gäller att minska matsvinnet, men då krävs samverkan mellan alla intressenter - akademi, näringsliv, ideell sektor och beslutsfattare. Kvällens event är ett första steg att skapa ett samtal mellan representanter för de olika grupperna, med fokus på lösning och samarbete.

I slutet av kvällen kommer vi i Global Shapers även smyglansera vår kampanj #SizingFood, som har syftet att uppmärksamma problemen med matsvinn, samt tipsa om konkreta åtgärder vi kan ta för att minska svinnet, både som privatperson och som organisation.

Schema

17.30 - Dörrarna öppnas

18.00 - Introduktion & välkomnande av Global Shapers Stockholm

18.10 - Panel börjar

Panel: 

Katarina Luhr -   Klimat- och miljöborgarråd 

Thomas Fankl -  Mat- & Dryckeschef,  Scandic Hotels

Mattias Eriksson - Forskare,  SLU

Anita Cedergren -  Key Account Manager, Karma 

Moderator: Emil Wasteson -  Food-tech entreprenör 

19.15  -   Avslut med #SizingFood en kampanj av Global Shapers

19.30 - Mingel 

Paneldeltagare

Katarina Luhr
Miljö- och klimat borgarråd

Katarina Luhr är Miljö- och klimat borgarråd (Miljöpartiet) i Stockholm sedan 2014. Hon har en bakgrund som apotekare och har doktorerat inom neurovetenskap.Katarina är ansvarig för Stockholms stads miljö- och klimatarbete, och där spelar konsumtion och mat en viktig roll. I våras tog politikerna i Stockholm beslut om en matstrategi som innebär mer fokus på mer vegetariskt och mindre matsvinn för alla Stockholms skolelever. Staden arbetar löpande med att byta ut mat med högre påverkan på klimat och miljö mot mat producerad med hög miljö- och klimathänsyn som dessutom levererar ekosystemtjänster. Stockholm arbetar även hårt med att utöka mängden matavfall som samlas in, för att kunna producera mer biogas. Katarina har utöver sitt ansvar för miljö och klimat även ansvar för Stockholms stads arbete med Agenda 2030.

Read more

Thomas Fankl
Director Food & Beverage Scandic Sverige

Thomas Fankl är Mat-och dryckeschef i Scandic Sverige. Scandic hotels har för nionde året i rad utsetts till bäst i branschen på hållbarhet enligt Sustainable Brand Index mätning. Ett område inom hållbarhet som Scandic satsat på är att minska matsvinnet. Thomas är utbildad kock och arbetat i restaurang/hotell branschen i 30 år i flera roller på både små och stora företag som  Viking Line, Estonia, IKEA, Statoil och Scandic de senaste 19 åren. Han brinner för matsvinnsfrågan och hans motto är "många människor som gör små saker bidrar i slutändan till stora resultat".

Read more

Mattias Eriksson
Forskare, Institutionen för energi och teknik, SLU

Mattias jobbar främst med mätningar av matsvinn och att analysera miljöpåverkan från olika avfallsminskande aktiviteter. Hans forskning har hittills varit mest fokuserad på butiker, industrier och restauranger eftersom de har stor potential till att göra livsmedelssystemet mer hållbart. Förutom att forska är Mattias kursledare för kursen System- och Livscykelanalys men gästföreläser om matsvinn på flera kurser om hållbarhet och livsmedelssystemet. Mattias jobbar även som studierektor för forskarskolan Sustainable Biomass Systems.

Read more

Anita Cedergren
Key Account Manager, Karma

Anita Cedergren är Key Account Manager på Karma. Med Karma- appen kan restauranger, caféer och matbutiker sälja bra mat som blivit över till privatpersoner för ett billigare pris. På så sätt behöver matsvinn aldrig uppstå och vi skapar tillsammans "The zero food waste generation".

Read more

Organisatörer

Välkommen!

Ekskäret Klustret Birger Jarlsgatan 58, 114 29 Stockholm. 

 Närmsta tunnelbana är Rådmansgatan som ligger ca 6 minuter bort. 

Registrera nu